Onko ratkaisua ja minkälainen se voisi olla?

 

Ratkaisuja ja vastauksia informaatioteknologisiin kysymyksiin.

 

Esimerkiksi,

Löytyykö riittävän tarkkaa ja nopeaa kuvausmenetelmää sauman pintaprofiilin kuvantamiseen?

Voidaanko etäisyyttä mitata laser-säteiden avulla ja kuinka tarkasti?

Miten voidaan kuvasta tunnistaa mahdollisimman nopeasti halutun muotoinen objekti?

Miten voidaan mikrofoniin puhuvan henkilön ääntä selkeyttää häiritsevästä yleisön kohinasta?

Miten voidaan elementin sisältämän kaasun pitoisuus estimoida mittaustuloksista?

Miten voidaan sauman pintakuvasta tunnistaa sen geometriset piirteet?

Mitkä ovat mittauksessa esiintyvät virhelähteet ja miten suuria ne ovat?

Miten voidaan ehkäistä laitteistosta aiheutuva värähtely kohteen pinnan tasaisuuden mittaamisessa?

Miten optimoidaan suuren ja muuttuvan joukon kustannusten tasaus mahdollisimman vähillä operaatioilla?

Minkälainen on sähkö- ja magneettikenttä stimulaatiokelan ympäristössä?

 

 

Simuloinnit, algoritmit ja data-analyysit Matlab-ohjelmiston avulla,  www.matlab.com

 

 

 

 

Is there a solution and what it could be?

 

Solutions to problems in information technology.

 

For example,

Does it exist a sufficiently precise and fast method to image the surface profile of reflective material?

How accurately it is possible to measure distances by laser rays?

What is the fastest way to recognize a specific object in the image?

Is it possible to remove disturbing noise from the sound of speaker?

How to estimate the argon content of thermal insulation glass from the measurement data?

How the specific geometrical features can be detected from the surface profile data automatically?

What are the error sources in measurements and how serious they are?

How to prevent the effect of vibration in the measurement of smoothness of surface?

How to justify costs in large and changing group of people?

How the electric and magnetic field look like around the stimulation coil?

 

Simulations, algorithm development and data analysis in Matlab environment,  www.matlab.com

 

 

fxy analysis Oy, Y 2304651-1

Perttu Sipilä

+358 40 726 4778

perttu.sipila@fxy.fi