Onko ratkaisua ja minkälainen se voisi olla?

 

Ratkaisuja ja vastauksia informaatioteknologiaan liittyviin kysymyksiin.

 

Esimerkiksi,

Löytyykö riittävän tarkkaa ja nopeaa kuvausmenetelmää sauman pintaprofiilin kuvantamiseen?

Voidaanko etäisyyttä mitata laser-säteiden avulla ja kuinka tarkasti?

Miten voidaan kuvasta tunnistaa mahdollisimman nopeasti halutun muotoinen objekti?

Miten voidaan mikrofoniin puhuvan henkilön ääntä selkeyttää häiritsevästä yleisön kohinasta?

Miten voidaan elementin sisältämän kaasun pitoisuus estimoida mittaustuloksista?

Miten voidaan sauman pintakuvasta tunnistaa sen geometriset piirteet?

Mitkä ovat mittauksessa esiintyvät virhelähteet ja miten suuria ne ovat?

Miten voidaan ehkäistä laitteistosta aiheutuva värähtely kohteen pinnan tasaisuuden mittaamisessa?

Miten optimoidaan suuren ja muuttuvan joukon kustannusten tasaus mahdollisimman vähillä operaatioilla?

Minkälainen on sähkö- ja magneettikenttä stimulaatiokelan ympäristössä?

 

 

 

Työssä käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita

sekä Matlab-ohjelmistoa,  www.matlab.com

 

Yhteistyötä mm. tutkimuslaitosten ja korkean teknologian yritysten kanssa.

 

 

fxy analysis Oy, Y 2304651-1

040 726 4778

info@fxy.fi